Aluminium – det grønne gullet?

VESTFOLDMUSEENE IKS får 375000 kroner til utvikling av spill og et interaktivt formdlingsopplegg

Aluminiummuseet i Holmestrand skal samarbeide med Tidvis og får støtte til å utvikle et digitalt spill og interaktivt formidlingsopplegg om aluminium. Målet med formidlingsopplegget er å stimulere til refleksjon omkring aluminium som “miljøversting” eller “miljøvenn”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?