Amandus Blikkfang

STIFTELSEN AMANDUSFESTIVALEN fikk 150 000 kroner til gjennomføring av Amandus Blikkfang 2024 i 2024

Amandus Blikkfang er en filmfestival lokalisert i Lillehammer, med det formål å inspirere og oppmuntre unge filmskapere på terskelen til den profesjonelle bransjen. Med et bredt spekter av faglig innhold, som verksteder og seminarer, samt visning av film laget av studenter og unge filmskapere, gir festivalen en viktig plattform for talentutvikling og eksperimentering med filmuttrykk. Stiftelsen Amandusfestivalen har blitt tildelt 150 000 kroner til gjennomføring av Amandus Blikkfang 2024.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?