Amfi i Øysteseparken

Øystese grendautval får 300.000 kroner til amfi i gråstein i Øysteseparken.

Øystese grendautval er pådrivere for trivselstiltak i lokalsamfunnet.

Nå vil de bygge et amfi i gråstein i Øysteseparken, som er hele bygdas samlingsplass. Parken ligger til sjøen, og amfiet vil ende i sjøkanten. Dette skal gjøre området mer attraktivt som park/rekreasjonsområde for både små og store.

Øysteseparken ligger sentralt i Øystese og inneholder bl.a. kunstverk av billedhugger Øystein J. Laupsa, et minnesmerke over Roktaforliset i 1938 og informasjonstavler om Kvam og Øystese i fortid og nåtid.

Øystese grendautval får 300.000 kroner til amfi i gråstein i Øysteseparken.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?