Antirasistisk Senter

Antirasistisk Senter får 500.000 kroner til utstyr til kreative verksteder og scene. Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for inkludering og likeverd.

En vesentlig del av arbeidet gjøres av ungdomsavdelingene, Agenda X og Jobb X. Agenda X jobber for at ungdom skal ha innflytelse på egne liv. Tilbudet omfatter både kreative og sosiale aktiviteter, og pågår det meste av året, med eget tilbud i skoleferiene. Kreative verksteder med aktiviteter innen foto, tekst, dans, hip hop og annen musikk er populære aktiviteter på Antirasistisk Senter. To dager i uken arrangeres det åpent hus og åpen scene som er åpent for all ungdom. Her foregår selvstyrte sosiale aktiviteter, og ungdommene får lov å prøve seg som kunstnere og artister i et trygt miljø. Nytt utstyr til kreative verksted og til scenen vil bidra til å styrke kvaliteten og mangfoldet i aktivitetene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?