Antropocen – menneskets tidsalder

Randsfjordmuseene AS får 100.000 kroner til utvikling av formidlingsopplegg.

I senere år har Randsfjordmuseene bevisst jobbet med å bruke historie og kulturarv som utgangspunkt for dagsaktuelle samfunnsspørsmål og historiske veivalg for fremtiden. I denne konteksten lager de nå utstillingen “Vidunderlig ny verden” som tar sikte på å gjøre Antropocen, den nye foreslåtte geologiske tidsalderen for planeten, kjent. Bakgrunnen for forslaget om en ny tidsalder er at den menneskelige sivilisasjon nå preger miljøet i den grad at det avsettes tydelige geologiske spor på jorden. Av de viktigste miljøendringene som får konsekvenser for jordens geologi, nevnes biodiversitet (artsutrydning), forurensning, drivhusgasser, surhetsnivået i havet, det geokjemiske kretsløpet til fosfor og nitrogen og stor økning av arealbruk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?