Apalløkka og Omegns vel

Apalløkka og omegns vel får 380.000 kroner til balløkke og lysmaster.

Ildsjeler i velforeningen har jobbet for å sette i stand en tidligere skøytebane. Dessverre har balløkka de bruker et fall på 40 cm, og dette vanskeliggjør islegging. De vil gjerne rette opp løkka og lyssette skøytebanen. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?