Åpen arena på Drammen Videregående skole

NORGES KFUK-KFUM får 600000 kroner til utstyr og midler til å etablere en åpen møteplass på Drammen Videregående skole

Forandringshuset Drammen går sammen med Drammen Videregående skole og elevrådet, for å etablere en åpen møteplass etter skoletid. Foajeen, kantina og biblioteket på skolen skal brukes til aktiviteter og leksehjelp. Tilbudet skal i stor grad styres av elevrådet og de innspillene de har fått fra skolens elever gjennom workshop de har holdt. Elevene ønsker seg samtalegrupper, kurs om seksualitet, E-sport, meditasjonsgrupper, politiske debatter, turneringer i gymsalen og konserter. Forandringshuset skal hjelpe elevrådet og skolen i å realisere flere av ønskene i årene fremover.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?