Åpen barnehage

AREMARK KOMMUNE får 100000 kroner til utstyr til åpen barnehage

Aremark kommune ønsker å iverksette et tiltak for å utjevne sosiale ulikheter og inkludere alle i kommunen. De vil etablere åpen barnehage som et samlingspunkt og et lavterskeltilbud for småbarnsfamilier. De ønsker å nå de som ikke benytter seg av barnehagetilbudet. De skal også bruke frivillige i arbeidet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?