Åpen idrettshall for ungdom

BJØRNDAL IDRETTSFORENING får 18000 kroner til utstyr og lønn til trenerne

Bjørndal Idrettsforening er en breddeklubb lokalisert i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. De tilbyr organisert idrett innenfor fotball, håndball, klatring, ski, sykkel og innebandy, og jobber aktivt for å inkludere så mange som mulig uavhengig av økonomiske ressurser eller bakgrunn. Nå ønsker de å gi et åpent idrettstilbud til lokal ungdom som ikke er engasjert i foreningen, og gi dem mulighet til å trene 4 timer i uken i hallen. Minst én leder og én trener skal være tilstede og sørge for at alt foregår innenfor trygge rammer. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med støtte til utstyr og kompensasjon for trenere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?