Åpen kafe for norsk-somalisk befolkning

NORSK-SOMALISK KVINNEFORENING fikk 15 000 kroner til utstyr til familieaktiviteter i 2024

NORSK-SOMALISK KVINNEFORENING står for en møteplass i Fredrikstad hvor inkludering gjøres i praksis gjennom fellesskap, matlaging og bistand med lekser og korrespondanse med NAV. Her blandes norsk og somalisk kultur gjennom støtte og fellesskap. NORSK-SOMALISK KVINNEFORENING har fått tildelt 15 000 kr til utstyr til familieaktiviteter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?