Åpen møteplass for aktiviteter og sosialisering

STERLING FOR INTEGRERING OG INKLUDERING får 380000 kroner til prosjektmidler for å kurse og sysselsette ungdom og tilby aktiviteter på Tøyen og Grønland

Sterling for Integrering og inkludering er et lavterskeltilbud for barn, unge og barnefamilier på Tøyen og Grønland. All aktivitet i klubben er basert på frivillighet og alle tilbud er gratis. Sterling har som mål å tilby en åpen møteplass og aktiviteter til alle som ønsker det, herunder tilby attraktive og lett tilgjengelige tilbud i tråd med barnas og ungdommens egne ønsker og behov. Nå skal de ansette ungdom som skal være med på å gi et tilbud til andre barn og unge i form av idrettsaktiviteter og sosiale aktiviteter. Ungdommene skal kurses og få arbeidserfaring, dette vil gi mestringsfølelse og på sikt hindre utenforskap og gi flere en mulighet til å bidra i samfunnet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?