Åpen og mangfoldig kunst- og kulturarena på Gamle Munch

NEDENFRA IDEELT AS får 350000 kroner til utstyr, formidling og kurs til aktiviteter på det gamle Munchmuseet

Gjennom samskaping skal nye og bredt forankrete løsninger for en fremtidig bærekraftig drift og organisering av det gamle Munchmuseet i Oslo utvikles. Ambisjonen er at bygget skal dekke lokale behov for et vidt spekter av aktiviteter for barn og unge og de som rammes av utenforskap.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?