Åpen onsdag på Åvangen

FAU ÅVANGEN får 220000 kroner til oppgradering av inventar og utstyr til aktiviteter for å etablere skolen til en møteplass etter skoletid

FAU på Åvangen skole jobber for et godt miljø på skolen og i nærmiljøet. Sammen med skolen, elevrådet, kommunens kulturtjeneste og Young Mentorer vil de gjøre skolen til en aktiv møteplass for barn og foreldre. På onsdager skal skolen være åpen for elevene etter skoletid og FAU stiller med frivillige. Gymsalen, biblioteket, tegnesalen, musikkrommet, datarommet og ulike klasserom skal tas i bruk for fysisk aktivitet, håndverk, spill, musikk, sosialisering og matlaging. Elever fra 6. og 7. klasse er Young Mentorer, som tar ansvar for å aktivisere medelever i friminuttene på skolen. På åpen onsdag vil de få ansvar for aktiviteter i gymsalen og på mediateket.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?