Åpent bibliotek på Trosterud skole

FORELDREFORENINGEN VED TROSTERUD SKOLE får 435000 kroner til møbler til biblioteket

Trosterud skoles bibliotek skal bli et velegnet flerbruksrom når biblioteket møbleres med flyttbare moduler. Biblioteket er i dag godt besøkt og utlånet er høyt. Med farger, tepper, flyttbare moduler og interiørelementer inspirert fra andre skolebiblioteker ønsker de, med FAU i spissen, å fylle biblioteket med liv, lek og lærdom. Åpent bibliotek skal samarbeide med eksisterende fritidstilbud i nærmiljøet, for å holde åpent utover skoletiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?