Åpent for alle

STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON får 2100000 kroner til ledelse og kurs i inkluderingsprosjekt

Studieforbundet Kultur og tradisjon har 43 frivillige medlemsorganisasjoner, som driver opplæring i kulturuttrykk og folkelige tradisjoner. Gjennom lokallagene, vil kursene som allerede holdes landet over også være arenaer for å styrke språkkompetanse, inkludering og samfunnskunnskap. Kursene er både for unge og voksne. Målet er at alle stiller som kursdeltakere på lik linje, med et felles ønske om å lære og danne nettverk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?