Åpent grafikkverksted for barn og unge

FORENINGEN NORSKE GRAFIKERES VERKSTED får 55400 kroner til grafikkverkstedet

Norske Grafikeres Verksted ble stiftet i 1931 og er landets eldste fellesverksted for grafikk. Det er
Oslos eneste åpne verksted for grafikk og har i dag over 20 faste brukere. Verkstedet tilbyr
produksjonsutstyr til kunstnere og omfatter de fleste grafiske og databaserte teknikker, og driver i
tillegg en kursvirksomhet. Nå ønsker de å bli en ressurs for nærmiljøet ved å formidle kunnskap
om kunstneriske prosesser til barn og unge. Tilbudet vil være åpent for alle og barna får prøve
seg i to teknikker – koldnål og monotypi.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?