Åpent hus

NORSK FOLKEHJELP FREDRIKSTAD fikk 244 000 kroner til utstyr, kurs og mat i 2024

Norsk Folkehjelp Fredrikstad setter søkelyset på sårbarhet og inkludering, med ønske om å samle byens innbyggere til åpent og gratis samvær en dag i måneden. Gjennom spennende program med workshops, eventyrstunder, musikk, mat og mer ønsker de å skape møteplass på tvers av kulturelle og språklige barrierer. Norsk Folkehjelp Fredrikstad har fått tildelt 244 000 kr til utstyr, kurs og mat.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?