Åpent verksted på biblioteket

Fredrikstad bibliotek samarbeider med Frivilligsentralen i Fredrikstad og Makerspace-miljøet i Fredrikstad om å tilby åpent verksted på biblioteket for barn og unge i alderen 10 til 18 år, to til tre ettermiddager og kvelder i uka.

Målet er å skape et attraktivt tilbud og en god møteplass for barn og unge som faller utenfor vanlige fritidsaktiviteter.

Frivilligsentralen bidrar med frivillige som ressurspersoner og veiledere for barna og ungdommene. Makerspace-miljøet bidrar med faglig ekspertise og hjelp til praktisk gjennomføring.

Fredrikstad bibliotek får 300,000 kroner til utstyr og materialer til verksteder og midler til organisering av aktivitetene.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?