Apparater i nærmiljøpark

HØVIK VERK VEL får 200000 kroner til lekeapparater

Høvik vel ser at det er et behov i nærmiljøet for en møteplass der barn og unge kan møtes uten å skulle prestere i idrett eller annet. De ønsker å etablere en nærmiljøpark med apparater for lek og fysisk aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?