Arctander hageby

EKEBERG EGNEHJEM VELFORENING får 197000 kroner til utstyr og installasjoner til lekeplass

Arctander Hageby ligger i Ekebergskrenten i Gamle Oslo Bydel i Oslo og er Oslos eldste hageby. Stadig flere barnefamilier flytter inn og velforeningen ønsker å lage en felles grønn leke- og møteplass for alle i nærmiljøet, på tvers av generasjoner og utformet i tråd med Arctanderbyens sjel og egenart. De får støtte til innkjøp og oppsett av klassiske lekeapparater, i bærekraftige naturmaterialer, bordtennisbord og benker. De skal også etablere en infotavle om Arctanderbyen og Sofus Arctander på plassen, for å styrke det historiske elementet og tilgjengeliggjøre området for de som besøker området.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?