Arena Brandbu

BRANDBU UNGDOMSSKOLE FAU får 140000 kroner til inventar og utstyr

FAU ved Brandbu Ungdomsskole ønsker å opprette et fritidstilbud for ungdom i Brandbu, i samarbeid med flere andre frivillige organisasjoner. Det gjør de ved å holde åpent lokale ved skolen flere kvelder i uka. Hvilke aktiviteter som tilbys, vil variere i forhold til hvilke frivillige organisasjoner som tilbyr aktivitet de ulike kveldene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?