Arena Touchdown i Østfold

Rein Rus får 80.000 kroner til utstyr til sporten Arena Touchdown.

Foreningen jobber med rusforebyggende og helsefremmende arbeid. De tilbyr en rekke aktiviteter for ungdom mellom 13 og 20 år. Hovedbudskapet er å formidle at fysisk aktivitet bidrar til bedre psykisk helse. Aktiviteter sammen med andre gir sosialt fellesskap og vil kunne styrke den enkeltes muligheter til å delta også på andre arenaer. Nå skal de i gang med et prosjekt i Fredrikstad som er skolesporten Arena Touchdown. Det er amerikansk fotball utviklet for å spilles innendørs på en håndballbane. Tiltaket vil bidra til at også andre aktiviteter som cheerleading, supportergrupper og dansegrupper settes i gang som del av skolesporten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?