Århus Gård – Telemark Landbruksselskap

Kjelleren på Århus Gård i Skien skal pusses opp for å bli mer tilgjengelig for besøkende. Til dette får de 240.000 kroner, til snekker-, elektriker- og rørleggerarbeid.

Telemark Landbruksselskap eier og driver Århus Gård, som ligger i bynært landbruskområde nord for Skien. Kjelleren i tilbygget til våningshuset er et verdifullt kulturminne, og for å tilgjengeliggjøre denne for besøkende, trengs reparasjoner og lys. Til dette får de 240.000 kroner, til snekker-, elektriker- og rørleggerarbeid.

Telemark Landbruksselskap er et kontaktforum for alle landbruksrelaterte organisasjoner og virksomheter i Telemark, bestående av 29 organisasjoner i 2010. TL fikk Århus Gård som en testamentarisk gave i 1989.

Gården er en del av et attraktivt og bynært landbruksområde nord for Skien sentrum. Tunet består av et gammelt parkanlegg med beplantning tilbake til 1820 årene. I 2002 bygget en gruppe historieinteresserte pensjonister en identisk jernaldergård på gården. Gården ligger i Skandinavias første Unesco godkjente Geo-park. Her er det verdifullt kulturlandskap, hvor historie, geologi og flora er unik.

TL har en strategi og et utviklingsprosjekt om å utvikle stedet til et grønt kompetanse- og opplevelsessenter, samt en inspirerende og inkluderende møteplass for alle.

Nå ønsker de å restaurere og tilrettelegge kjelleren i våningshuset for besøk og undervisning. Kjelleren som skal restaureres har to kammer. Den ene, i gråsteinsmur, har vært brukt som fengselscelle da gården var en gammel lensmannsgård. Den andre kjellerdelen er i slaggsteinsblokker bestående av to store rom, brukt til potet- og matvarelagring.

Ønsket er å vise kjelleren slik den engang har vært brukt, både det som har med lensmannens virke og gjøre, men også det som går på lagring av gårdens grøde. Gamle måter å konservere og lagre på har dessuten fått ny aktualitet, og kurs planlegges for medlemmer av Andelslandbruket og Slow Food Telemark som begge holder til på gården.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?