Arkeologi for ungdommen!

KULTURHISTORISK MUSEUM får 450000 kroner til mobile utstillingspakker

Det er stor interesse for arkeologiske funn i lokalmiljøene, spesielt når en utgravning pågår, og kort tid etter. Forvaltning er ellers ofte en langsom prosess, der lokalmiljøer kan føle seg fremmedgjort når en utgravning skal skje på deres grunn, og gjenstandene flyttes til Kulturhistorisk museum for konservering og bevaring. Det vil museet gjøre noe med og i dette prosjektet vil de gi tilbake til lokalmiljøet. Museet skal utvikle mobile og virtuelle utstillingspakker for lokalmiljøer der kulturminner er funnet, spesielt tilrettelagt for unge. Gjennom prosjektet skal de skape muligheter for deltagelse og utforming ved konkrete utstillingsprosjekter. Det skal lages et pedagogisk opplegg rettet mot ungdoms- og videregående skole og museet skal samarbeide og involvere skolene lokalt i utstillingsarbeidet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?