Arkitekturhistoriske foto til Teknisk museum

Teknisk museum fikk 830.000 kroner i 2019 til å tilgjengeliggjøre en samling med arkitekturfotografier.

Teknisk museum ønsker å tilgjengeliggjøre en samling på omlag 3000 arkitekturfotografier tatt hovedsakelig i Oslo i perioden 1880 til 1950, fra firmaet O. Væring. Samlingen har unik historisk verdi ved at mange av bildene sannsynligvis er tatt på oppdrag for arkitektene, og dermed holder en form og en tilnærming som er spesiell for arkitekturfotografiet, i motsetning til det mer utbredte bybildemotivet. Denne tilnærmingen er spesielt viktig å bevare da den gjerne dokumenterer bygningen kort tid etter at den er ferdigstilt, og på en måte som ligger nær arkitektens visjon for prosjektet.

Bildene skal nå digitaliseres. Materialet skal fortløpende publiseres på digitaltmuseum.no og oslobilder.no. Materialet vil deretter være med på å legge et grunnlag for videre forskning på norsk arkitekturfotohistorie.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?