Arne Gjestis plass og Gråbeinsletta

OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE fikk 1 000 000 kroner til å oppgradere Arne Gjestis plass og Gråbeinsletta i 2024

Bydel Sagene i Oslo skal oppgradere Arne Gjestis plass og Gråbeinsletta til trygge møteplasser for beboere i alle aldre, med særlig fokus på barn og unge. Prosjektet baserer seg på gode medvirkningsprosesser med beboere i området. Gjennom universell utforming, og tiltak som dans, lek og arrangementer, skal de offentlige rommene gå fra å være gjennomgangsområder til steder for opphold og aktiviteter. Oslo kommune Bydel Sagene har fått tildelt 1 000 000 kroner til oppgradering av Arne Gjestis plass og Gråbeinsletta.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?