Arrangørfabrikken

Landsforeningen Ungdom og Fritid fikk 2.500.000 kroner i 2015 til Arrangørfabrikken, lyd-, lys- og sceneutstyr og opplæring i bruk av dette.

Organisasjonen Ungdom og Fritid ble stiftet i 1978 og over 600 fritidsklubber, ungdomshus, fritidssentre, aktivitetshus og lignende tiltak over hele landet er medlemmer i foreningen.

Organisasjonen jobber for å påvirke og utvikle rammebetingelser for oppvekst, og for at alle barn og unge selv får bestemme over egen fritid. Ungdommers medvirkning i arbeid og aktiviteter på deres egen arena er viktig.

De klubbene som har fokus på kulturarrangementer har særlig stor oppslutning. Ungdom og Fritid ønsker derfor å etablere prosjektet “Arrangørfabrikken”. Dette går ut på at ungdommene skal være med og lære alle ledd i kulturproduksjonen.

Nytt utstyr innen lyd, lys og sceneelementer og opplæring i bruk av dette, vil øke deres mulighet til selv å produsere og presentere kulturarrangementer av høy kvalitet.

De skal også gjennomføre prosjektet “Ungdommens stemme”, som går ut på å gjennomføre aktiviteter på fritidsklubber hvor ungdommene lærer om demokrati og historiefortelling. I samarbeid med Paragon blir det laget filmer av deres egne historier, og disse skal brukes som talerør for ungdommen i kommunevalget 2019.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?