Artskunnskap som bevarer naturmangfold

SABIMA får 8000000 kroner til artskartlegging og kvalitetssikring av artsfunn

Artskartlegging er viktig, blant annet for å bidra til at naturmangfold bevares. Sabima skal nå intensivere arbeidet med artskartlegging og kvalitetssikring av artsfunn. Mye av arbeidet gjøres på dugnad og kunnskapen om arter og hvor de lever er viktig å få frem og å bringe videre til nye generasjoner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?