Arv og miljø – et formidlingsprosjekt

OSLO KUNSTFORENING får 300000 kroner til prosjektet Arv og miljø med kunstverksteder og formidling over tre år

Prosjektet «Arv og miljø» skal utforske spørsmålet «Hva er arv og hva er miljø?» ved hjelp av sansene syn, hørsel, lukt og smak, samt bevegelse og taktilitet. Gjennom å koble kunstnere med ulik praksis til prosjektet vil unge mennesker få mulighet til å reflektere rundt spørsmålet fra flere synsvinkler og samtidig få kunnskap innenfor flere kunstfelt. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Humanistskolen som seks verksteder over tre år. Alle de 60 elevene ved skolen følger hele løpet fra 8. til 10. trinn. Verkstedene gjennomføres to ganger i året á tre dager og ledes av forskjellige samtidskunstnere hver gang. I tillegg gjennomføres en kortere kunstnerledet samling som er åpen for alle unge i alderen 13 – 19 år i tilknytning til hvert verksted. Alle aktivitetene foregår i lokalene til Oslo Kunstforening.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?