Arven etter Asbjørnsen og Moe

FORTELLERNE fikk 100 000 kroner til aktiviteter frem mot forestillingen Arven som månedlige seminarer, fortellerkafé, pilotforestillinger og geriljafortellinger i 2024

“Arven” tar sikte på å løfte fram folkeeventyr gjennom forestillinger og fortellersituasjoner for barn og voksne, samtidig oppfordrer de unge fortellere til å ta i bruk disse eventyrene i deres fortellinger. Prosjektet munner ut i en forestilling der hele Asbjørnsen & Moe’s samling blir fortalt over en periode på to døgn og en utgivelse av en antologi. Fortellerne har fått tildelt 100 000 kroner, øremerket til månedlige seminarer, fortellerkafé, pilotforestillinger og geriljafortellinger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?