Årvoll Gård

Årvoll Gård får 20.000 kroner til benker, bord og utegrill.

Årvoll gårds brukerforum er et forum for alle frivillige foreninger og lag som har tilhold på Årvoll gård kultur- og aktivitetssenter. Årvoll gård er en gammel akergård som eies av Bydel Bjerke og som drives i samarbeid med frivillige foreninger og lag. Her foregår mye aktiviteter for barn, her er det cafe og flere åpne arrangementer gjennom året. Oppgradering av utearealet pågår, og gaven fra Sparebankstiftelsen DNB går til benker, bord og utegrill.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?