Ås internasjonale kultursenter

Ås internasjonale kultursenter får 80.000 kroner til utendørs scene og instrumenter. Kultursenteret jobber med å synliggjøre og utvikle alle kulturskattene som finnes i det internasjonale miljøet på Ås, hvor hver fjerde innbygger har utenlandsk bakgrunn.

Dette er et samarbeidsprosjekt med blant annet Bjørnebekk asylmottak, Ås voksenopplæring, ungdomshusene, kulturhuset, frivillige organisasjoner, barnehager og skoler. Ved asylmottaket har de en “musikkbinge”, en container som fungerer som et øvingslokale. Med denne gaven blir tilbudet utvidet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?