Ås internasjonale kultursenter

Ås internasjonale kultursenter får 250000 kroner til øvingscontainer ved Bjørnebekk asylmottak. Kultursenteret arbeider for at det flerkulturelle samfunnet på Ås skal blomstre blant annet gjennom en rekke store multikulturelle begivenheter gjennom året, som karneval, kulturuke og barnas verdensdag. Senteret har et tett samarbeid med Bjørnebakk asylmottak. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB vil beboerne ved Bjørnebekk asylmottak få et eget lokale som gir øvingsmuligheter på asylmottaket.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?