Åsåreset kulturminneforening

Åsåreset kulturminneforening får 100000 kroner til kulturminnepark. Parken skal vise småindustrien som vokste fram på i Sauherad i Telemark på begynnelsen av 1900-tallert. Kulturminneforeningen skal restaurere Fossheim sag og verksted, oppgradere fruktkassefabrikken, stille ut vannturbin, lage modell av et mekanisk kraftanlegg, samt lage informasjonsopplegg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?