Åsåreset kulturminneforening

Åsåreset kulturminneforening ønsker å sette i stand Fossheim sag med sitt vasshjul og turbin, samt sette opp informasjonstavler for å sikre optimal publikumsopplevelse. Til dette får de 150.000 kroner.

Lokalgruppa for Gunheim krins har tatt initiativet til å ta vare på Fossheim sag og verkstad, og etablere Åsåreset kulturminnepark.

Fossheim sag og verksted er et eksempel på småindustrien som vokste opp under mekaniseringen av jordbrukssamfunnet på starten av 1900-tallet. På naboeiendommen Øvre Gunheim var det smie, sagbruk og senere fruktkassefabrikk.

Ved Øvre Gunheim var det et sagbruk som brukte vannkraften med et stort vannhjul. Dette er produsert i metall i smia på gården og planen er at det skal pusses opp og stilles ut.

Åsåreset kulturminneforening får 150.000 kroner til utviklingen av dette og til oppsetting av informasjonstavler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?