Asdal og Surtebogen Velforening

Asdal og Surtebogen Velforening får 50.000 kroner til tarzanløype.

Velforeningen ønsker å ruste opp utemiljøet slik at det blir et naturlig samlingssted for barn, unge og voksne. Planene for området er mange, og gaven fra Sparebankstiftelsen DNB er øremerket Tarzanløype.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?