Åsenteateret i 2025

ÅSEN BARNE- OG UNGDOMSTEATER fikk 170 000 kroner til Åsenteatrets forestilling i 2025 i 2024

Åsenteatret skaper teateropplevelser hvor barn og ungdom kan utfordre seg selv og samarbeide, og hvert år krones prosjektet med en forestilling i april. Dugnad forener barn og voksne i både øvingsperioder og forestillinger, noe som skaper både læring og glede. Åsen Barne- og Ungdomsteater har fått tildelt 170 000 kroner til Åsenteatrets forestilling i 2025.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?