Asker skolekorps

Asker skolekorps får 40.000 kroner i 2014 til instrumenter og uniformer.

Korpset har 90 aktive musikanter fordelt på 3 korps – aspirant, junior og senior, med en alderspredning fra 8-18 år. De rekrutterer primært musikanter fra fire barneskoler i Asker, Hoftstad, Drengsrud, Jansløkka og Solberg. De har hatt fokus på musikalsk utvikling og satset systematisk på å øke rekrutteringen, og har lykkes med begge deler. De forventer å passere 100 musikanter i løpet av 2014. Den raske veksten gir korpset mange muligheter, men også noen utfordringer. De må blant annet investere i et stort antall nye instrumenter og nye uniformer. Med midler fra Sparebankstiftelsen DNB kan de få begge deler.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?