Askim og Omegn Jeger- og Fiskeforening til gjøre Stutefossetjern til et attraktivt turmål

Askim og Omegn Jeger- og Fiskeforening får 35.000 kroner til bålplasser, oppgradering av gapahuk, utsetting av fisk og produksjon og oppsetting av skilt.

Stuttfossetjern ligger i området der denne jeger- og fiskeforeninger holder til. Dette tjernet har tidligere vært en perle og ett rekreasjonssted for unge og gamle. Nå er det i forfall og foreningen vil bygge dette opp igjen. Det er flere tiltak som skal iverksettes parallelt, både til vanns og til lands.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?