Askim Rideklubb

Askim Rideklubb får 230000 kroner til rydding og nytt dekke til skogstrase. Rideklubben er en organisasjon tuftet på dugnadsarbeid og siden 1972 har klubben gitt et aktivitets- og fritidstilbud til kommunens barn og unge. Hver uke har senteret ca 300 brukere og de tilbyr grunnleggende rideopplæring for barn og unge og et fritidstilbud til funksjonshemmede. Senteret er også arbeidssted for ungdom utplassert fra skoler, institusjoner innen rusomsorg og de har soningstilbud til ungdom gjennom kriminalomsorg i frihet. Senteret disponerer et stort område hvor det blant annet er skog. Her vil de opparbeide en trase som kan brukes både for ridning og annen aktivitet i skogen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?