Askim Speidergruppe

Askim Speidergruppe får 1000000 kroner til ferdigstillelse av Gildehallen, materialer til utvikling av gruva innvendig, flaggermusutstilling, takoverbygg på Nikkeltunet og informasjonsplass ved inngangen med skilter og benker. Speidergruppa er en meget aktiv speidergruppe med mange engasjerte ungdommer. Prosjekt Romsåsen ble etablert i 2005, hvor gruppa engasjerte seg i å utvikle aktiviteter i tilknytning til de gamle nikkelgruvene i Askim. Mye arbeid er gjort og deler av gruvene og aktiviterer som klatring, rappellering i sjakt og treklatring er åpne for publikum hele sommerhalvåret. Stedet har mellom 4-6.000 besøkende i året. Alt arbeid gjøres på dugnad. Nå ønsker gruppa å utvikle prosjektet videre og i tre år har de jobbet med å gjøre i stand en nytt rom i gruva, Gildehallen, slik at det kan brukes til formidling om Askims første industri. I tillegg samarbeider de med Norsk informasjonssenter for flaggermus om å utarbeide materiell knyttet til flaggermusene som overvintrer i gruva. Det er også planer om oppgradering av naturstier knyttet til området, utarbeidelse av oppdatert orienteringskart, toaletthus og en arbeidsbrakke.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?