Åsmarka barne- og ungdomssjakklubb

Åsmarka barne- og ungdomssjakklubb får 10.000 kroner til sjakkutstyr.

Klubben ble stifta i 2014 og de driver opplæring og utførelse av sjakk. Målgruppa er primært barn i grunnskolealder, men klubben er i prinsippet åpen for alle opp til 25 år. Medlemmene møtes ukentlig for å spille sjakk, og kan også delta i arrangement i regi av andre klubber tilslutta Ungdommens Sjakkforbund. Klubben har i en stund lånt utstyr, men nå ønsker de å gå til anskaffelse av eget.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?