Åsnes Finnskog Historielag

Åsnes Finnskog Historielag får 58.000 kroner til reparasjon av tak på våningshus og reparasjon av badedam.

Torpet ble bitt i gavet til historielaget i 1996. Stedet brukes overfor skolene i området for at de skal bli kjent med kulturen på Finnskogen.

I lokalmiljøet er det i de senere år blitt mer og mer fokus på Finnekulturen, det er derfor stort lokalt engasjement rundt dette torpet.

Alt arbeidet som gjøres er på dugnad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?