Assistendirigentordning.

Dirigentløftet etablerer en assistentdirigentordning for norske symfoniorkestre.

Talent Norge skal, som en del av programmet Dirigentløftet, etablere en assistentdirigentordning for norske symfoniorkestre basert på de gode erfaringene Bergen Filharmoniske orkester har med en slik ordning. Talent Norge får 500.000 kroner til assistentdirigentordningen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?