Attraktive turstier

Stiftelsen Varde får 10.000.000 kroner til Nasjonale Turstier.

Mange norske turmål opplever en rekordartet vekst i antall besøkende. Dette er positivt, men innebærer nye problemstillinger knyttet til besøkshåndtering og naturforvaltning. Nasjonale turstier har som mål å bidra til å løse prekære basisbehov som for eksempel toalett- og søppelhåndtering, samtidig som det tilrettelegges for spektakulære turopplevelser for lokalbefolkning og tilreisende. Prosjektet vil innebære at unge, lovende arkitekter utvikler bygg og arenaer som i seg selv er attraksjoner, og hvor lokal byggeskikk vil kunne tas i bruk. Her vil friluftsliv og kulturopplevelser møtes og glede mange.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?