ATV for brøyting av isbane på Søndre Nordstrand

BRENNA VELFORENING får 150000 kroner til ATV og brøyteskjær

Brenna velforening på Søndre Nordstrand islegger vinterstid et lite idrettsanlegg i nærmiljøet. Alt gjøres på dugnad, og det er også etablert en liten utlånsbod ved banen, der man kan låne skøyter.

Den største utfordringen med banen er all måking som må foretas før banen kan vannes. Dette skjer i dag for hånd. Nå får foreningen støtte til å kjøpe en ATV med brøyteskjær, som vil hjelpe ildsjelene med å tilrettelegge for aktiviteten på banen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?