Auditorium og amfi til våtmarkssenter

Ilene Våtmarkssenter Holmen får 1.500.000 kroner til auditorium og amfi.

Gavemottaker er organisert som en stiftelse og driver et besøkssenter hvor formålet er å informere om og skape positive holdninger rundt natur og våtmark. I 2014 var over 13.000 mennesker på besøk og mange skoleklasser og barnehager bruker området. I sommerhalvåret arrangeres det en rekke åpne dager, hvor det samarbeides med forskjellige aktører.

Området er alltid åpent og gratis tilgjengelig for publikum og turgåere. Dagens bygningsmasse er ikke tilpasset det store antallet besøkende og har heller ikke kapasitet for utvidelser.

Samtidig ønsker senteret å tilby sitt undervisningsopplegg til enda flere skoleklasser. Derfor vil de sette opp et egnet rom for undervisning, i tillegg til å bygge et lite utvendig amfi.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?