Augga Løypelag

Augga Løypelag får 30 000 kroner til anskaffelse av sporsetter.

Auggedal er ei bygd med få fritidstilbud for barn og voksne i nærmiljøet. Etableringen av skiløyper er godt mottatt, og de blir mye brukt. Skiløypene er etablert nært inntil store deler av den spredte bebyggelsen slik at det er enkelt for de fleste å komme seg ut på ski og i fysisk aktivitet. Løypelaget er utelukkende basert på dugnad og frivillig innsats, og de har etablert et løypenett på omtrent 70 km. Dagens sporsetter er kjøpt av privatperson tilknyttet løypelaget, og det er pga. slitasje og behov for bedre kvalitet på løypene nødvendig å investere i ny sporsetter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?