Augga Løypelag

Augga Løypelag får 5000 kroner til skiløypebru over elva Augga. Løypelaget leverer langrennsløyper i Auggedalen og områdene omkring. De har over 6 mil med varierte løyper i dalen, dalsidene, kjølen og fjellet. På dugnad brøytes to skogsbilveger og parkeringsplasser for å gi lett tilgang til de øverste områdene. Ei skiløypebru over elva Augga vil komme til nytte hele året. Den behøves for å gi de mest folkerike områdene tilgang til resten av det varierte løypenettet, og på sommeren vil den gi tilgang til den idylliske badeplassen som var mye benyttet før den gamle brua ble revet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?