Augmented Reality

DRAMMEN KOMMUNE får 250000 kroner til utvikling og ferdigstilling av prosjekt Portalen – Augmented Reality formidling

Fossekleiva kultursenter har et tverrkunstneriske program og har som mål å være en attraktiv møteplass og visningsarena for profesjonelle kunstnere. For å nærme seg en yngre målgruppe utvikler de et mixed reality-prosjekt gjennom de teknologiske mulighetene som smart-telefoner gir. De samarbeider med målgruppen, dramatikere og programmerere, og har arrangert live event og Hackaton i forbindelse med utvikling av en pilot.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?